Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 330 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

HaTuMa #67 | Világ fociultrái – széjjel széledjetek - 22.09.2023

Nahrané:

MoNoGram #73 | Száz éve is marták egymást a szlovákiai magyar pártok - 25.08.2023

Nahrané: