Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 439 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Pentaton #38 | Phoenix RT – út a győzelem küszöbéig - 30.04.2024

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #59 | Hobbikertész a Bodrogközben - 24.04.2024

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #57 | „Burokban élek és mesével van tele az életem“ - 24.04.2024

Nahrané:

Pentaton #37 | „Az igazi élet a színfalak mögött van” – vallja Friderika - 22.04.2024

Nahrané: