Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 330 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

MoNoGram #74 | Az újságíró legyen kíváncsi – Munk Veronika a MoNoGramban - 10.10.2023

Nahrané:

MoNoGram #74 | Az újságíró legyen kíváncsi – Munk Veronika a MoNoGramban - 10.10.2023

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #46 | Mi, brácsások, csak figyelünk és kísérünk - 02.10.2023

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #45 | A dékánnak kell, hogy legyen víziója - 29.09.2023

Nahrané: