Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 330 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

HaTuMa #74 | Megroggyant hidakat helyettesítő terelőutak - 09.11.2023

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #48 | A filozófiatörténész, aki nem filozófus - 08.11.2023

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #40 | Női személyiségfejlődés a pszichológia lencséjén keresztül, avagy a nők pszichológiája - 07.11.2023

Nahrané:

HaTuMa #73 | Számvetés Pásztor István hagyatékával - 02.11.2023

Nahrané: