Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 406 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

K&K Kuklis Katalinnal #53 | A kultúra és közművelődés szolgálatában - 22.01.2024

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #49 | Fogadalmaink nevében és hevében, avagy a tudatos nő éves kézinaptára - 22.01.2024

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #52 | Nagyszerű hangulat volt Kaunasban - 19.01.2024

Nahrané:

HaTuMa #84 | Az MSZ VMSZ-esedése, avagy this is the beginning of a beautiful friendship - 18.01.2024

Nahrané:

HaTuMa #83 | Könnyebb lesz-e a bűn, ha hull a könnyed? - 11.01.2024

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #48 | Sissi, aki meghaladta saját korát - 08.01.2024

Nahrané: