Rádio Mária Slovensko Archív - Podcasty

V archíve Rádio Mária Slovensko je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 3390 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Studňa múdrosti - Mgr. Monika Ferenčíková - Postcovidový syndróm a psychika detí 2. diel - 26.01.2022

Nahrané:

Studňa múdrosti - Mgr. Monika Ferenčíková - Postcovidový syndróm a psychika detí 2. diel - 26.01.2022

Nahrané:

Nový rímsky misál a služba miništranta - 25.01.2022

Nahrané:

Nový rímsky misál a služba miništranta - 25.01.2022

Nahrané:

Pútnicke miesto na slovensko-poľskom pohraničí - 25.01.2022

Nahrané:

Pútnicke miesto na slovensko-poľskom pohraničí - 25.01.2022

Nahrané:

Efektívna pomoc matkám a deťom v núdzi - 25.01.2022

Nahrané:

Efektívna pomoc matkám a deťom v núdzi - 25.01.2022

Nahrané: