Program Rádio Mária Slovensko

U nás nájdeš vysielací program Rádio Mária Slovensko na týždeň dopredu, ale aj najdôležitejšie informácie, ako napr. mená moderátorov alebo upútavky. V zozname si vieš pomocou vyhľadávača rádia zvoliť iné rádio a pomocou filtra dátumu vybrať od akého dátumu sa ti má zobrazovať vysielací program. V prípade, že v našom programe figuruje iný vysielanie než aké sa práve vysiela, prosím informuj nás prostredníctvom stránka kontakty a chybu opravíme čo najskôr. Ak si chceš pozrieť vysielací program viacerých rádií, prosím vráť sa na stránku vysielací program.

00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
01:00 - Modlitby
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Svetla
05:00 - Horčičné zrnko, repríza
06:00 - Anjel Pána
06:15 - Ranné chvály
06:30 - Svätá omša z Farského kostola sv. Don Bosca v Bratislave (saleziáni)
07:30 - Večeradlo s Pannou Máriou, vedú: členovia Mariánskeho kňazského hnutia
08:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
08:45 - Svätec dňa
09:00 - Rozhovory zo štúdia, repríza
Čím Bol Výnimočný Aktuálny Ročník Dobrej Noviny?, Hosť: Daniel Fiala, Riaditeľ Dobrej Noviny, Mirka Selecká, Koordinátorka Dobrej Noviny
Katechéza, Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Radosť z viery, repríza
Svedectvo života Manželov Paradličových Z Hnutia Svetlo - Život, Hostia: Zuzana A Ján Paraličovci, Vedie: Alena Jancurová,
12:00 - Anjel Pána
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Audio divina
Zamyslenie Nad Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
13:00 - Posvätný ruženec
Ruženec Svetla
14:00 - Radosť z viery, repríza
Vitamíny Pre Vzťah, Hosť: Denisa Zlevská, CEO A psychologička, Koučka, Lektorka A konzultantka Centra Pre Tréning A rozvoj
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Ježiš v mojom srdci, repríza
2. A 3. Božie Prikázanie, Vedie: Stanko So žiakmi Zo Spojenej školy Novohradská V Bratislave
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Radostný ruženec so Svetovou Rodinou Rádia Mária z mesta Berdychiv (Ukrajina)
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
18:00 - Zamyslenie bratov gréckokatolíkov, repríza
Svätá štyridsiatnica, Hosť: O. Martin Tokár
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Flešbeky – spolupráca s projektom Godzone
Ak Sa Zastavíme V našich Túžbach, Zomierame Vo Vnútri, Hosť: Tereza Kmotorková, Vedie: Ivan Petro
21:20 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
Katechéza P. Bruna
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami
23:00 - Audio divina
Zamyslenie Nad Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Radostný
01:00 - Modlitby
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
04:30 - Posvätný ruženec
R. Svetla
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Litánie k Duchu Svätému
07:15 - Svätec dňa
07:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec
Slávnostný
09:00 - Horčičné Zrnko, repríza
Spiritualita Sv. Terezky Z Lisieux, 80. časť, Vedie: P. Jozef Branko Tupý
10:00 - Škola a rodina, repríza
Osobnosť žiaka A faktory, Ktoré Ju Ovplyvňujú, Hosť: Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. , Vedie: Marta Galbáčová
11:00 - Svätá omša z Farského kostola sv. Don Bosca v Bratislave (saleziáni)
12:00 - Anjel Pána
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Audio Divina - zamyslenie nad evanjeliom so sestrami saleziánkami
13:00 - Posvätný ruženec
Bolestný
14:00 - Horčičné zrnko, repríza
Nad Nedeľným Evanjeliom S P. Marekom Vaňušom, SVD
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Sezónny receptár, repríza
Jedálniček Podľa Sv. Hildegardy, Vedie: Viera Mikulová A Petra Šramko
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Poklad viery, repríza
Rok Modlitby – Obetovanie Dňa, Strelné Modlitby, Hosť: P. CSILic. Jozef Bartkovjak, SJ, Vedie: P. Bruno Donoval, OP
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec
Radostný
18:00 - Fotografia a my, repríza
Vedie: Peter Marek, Hosť: Michal Šebeňa,
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu: Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Like pre organ
Organ Z Dražkoviec, Vedie: Marta Gáborová,
21:20 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
Vedie: P. Bruno Donoval, OP
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami
23:00 - Audio divina
Zamyslenie Nad Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Radostný
01:00 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho Milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Svetla
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Svätá omša z Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave
06:40 - Živé ranné vysielania Rádia Mária
Téma: Národný Týždeň Manželstva - Vitamíny Pre Vzťah
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova – denné liturgické čítania a zamyslenie P. Bruna Donovala, OP
Téma: Prečo Toto Pokolenie žiada Znamenie?
10:00 - Poklad viery
Sviatosť Manželstva, 1. časť
11:00 - Sezónny receptár
Príprava Jedálnička Na Pôst, Hosť: Petra Šramko, Vedie: Viera Mikulová
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
12:40 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
13:00 - Posvätný ruženec
Bolestný
14:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Alebo Pozdraviť Vašich Blízkych A Priateľov V živom Vysielaní, Volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919 15:00 – Korunka Božieho M ... Ďalej >>ilosrdenstva
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie
15:40 - Príhovor Mons. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD., biskupa Spišskej diecézy ku sviatku Lurdskej Panny Márie
16:00 - Modlitba radostného ruženca so Svetovou Rodinou Rádia Mária a Komunitou Cenacolo z Lúrd
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec
Radostný
18:00 - Gréckokatolícka liturgia
Bazilika Zoslania Ducha Svätého V Michalovciach
19:00 - Premodlime Slovensko – gréckokatolícky ruženec so sestrami baziliánkami v Prešove
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Zamyslenie bratov gréckokatolíkov
Svätá štyridsiatnica, Hosť: O. Martin Tokár
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery - repríza
Katechéza P. Bruna
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Bolestný
01:00 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Svetla
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
07:15 - Svätec dňa
07:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Radostný
09:00 - Správy z Vatikánu
Záznam
09:20 - Stôl slova
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie P. Bruna Donovala, OP, Téma: Vy Sa Budete Modliť Takto
10:00 - Poklad viery
Rok Modlitby – Obetovanie Dňa, Strelné Modlitby, Hosť: P. CSILic. Jozef Bartkovjak, SJ, Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Alebo Pozdraviť Vašich Blízkych A Priateľov V živom Vysielaní, Volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919
11:30 - Posvätný ruženec s členmi miestneho Ružencového bratstva
Kostol Nanebovzatia Panny Márie V Košiciach (dominikáni)
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
12:40 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný
14:00 - Horčičné zrnko
Tri Roky Misionárom V Čade, Hosť: Vdp. Juraj Augustín, Kňaz A misionár
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné čítania A Zamyslenie
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Zdravo a chutne
Pôstny Jedálniček, Hosť: Ing. Katarína Chomová, Výživová Poradkyňa
17:00 - Svätá omša z Farského kostola sv. Márie Magdalény,
Celebruje Vdp. Jozef Poláček, Farár V Čereňanoch
18:00 - Vešpery
18:30 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
19:00 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi,
Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Radosť z viery, repríza
Význam Pôstneho Obdobia, Hosť: P. Faustýn Rafał Wesolowski, CCG, Vedie: Eva Zitawa
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery - repríza
Katechéza P. Bruna
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami
00:00 - Anjel Pána, modlitba na poludnie
00:30 - Posvätný ruženec
Bolestný
01:00 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Litánie a modlitby k sv. Jozefovi
07:15 - Svätec dňa
07:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Bolestný
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
Denné Liturgické čítania A zamyslenie Zamyslenie P. Bruna Donovala, OP, Téma: Zmierte Sa S Bohom! Hľa, Teraz Je Milostivý čas
10:00 - Poklad viery
Posolstvo Pápeža Františka K Pôstnemu Obdobiu, Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova obetovaná za všetkých živých a zosnulých členov Rodiny Rádia Mária
Celebruje: P. Bruno Donoval, OP
12:00 - Anjel Pána s Mons. Nicolom Girasolim, apoštolským nunciom na Slovensku
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
12:40 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
13:00 - Posvätný ruženec
Ruženec Svetla
14:00 - Horčičné zrnko
Popolcová Streda A Pôstne Obdobie, Vedie: P. Dominik Pavol, CM
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Radosť z viery, repríza
Kongregácia Sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, Hosť: Sr. Klára Krnáčová, Vedie: Monika Martinkovičová
17:00 - Vešpery
17:30 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
18:00 - Svätá omša z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
19:00 - Premodlime Slovensko – pobožnosť krížovej cesty
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Svet náboženskej slobody
Modlitebné Raňajky A posolstvo Vladyku Mons. Milana Lacha, SJ A arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, Vedie: Michal Považan
21:00 - Správy z Vatikánu
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery - repríza
Katechéza P. Bruna
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Svetla
01:00 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Radostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Litánie za kňazov
07:15 - Svätec dňa
07:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný
09:00 - Správy z Vatikánu - záznam
09:20 - Stôl slova - denné liturgické čítania a zamyslenie
Vedie: P. Bruno Donoval, OP, Téma: Ty Si Peter A Na Tejto Skale Postavím Svoju Cirkev
10:00 - Poklad viery
Téma: Katedra Sv. Petra, Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Alebo Pozdraviť Vašich Blízkych A Priateľov V živom Vysielaní, Volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
12:40 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Bolestný
14:00 - Horčičné Zrnko
Téma: Spiritualita Sv. Terezky Z Lisieux, 107. časť, Vedie: P. Jozef Branko Tupý
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova - repríza
Denné čítania A Zamyslenie
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Radosť z viery
Téma: Centering Prayer – Modlitba Súhlasu, Hosť: Brat Pavel Prihatný, OFMCap, Vedie: Alena Jancurová,
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec
Svetla
18:00 - Svätá omša a pobožnosť úcty k sv. Šarbelovi z Kostola Ducha Svätého v Hlohovci,
Vedie: Vsdp. Jozef Schwarz
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Linka duchovnej pomoci - modlitby a príhovory
Vedie: P. Bruno Donoval, OP Za úmysly Poslucháčov, Volajte 02/32 11 72 70 Alebo Píšte SMS Na 0901 909 919
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery - katechéza P. Bruna Donovala, repríza
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
01:00 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Radostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pana
06:30 - Ruženec k Božej Prozreteľnosti Ježišovho Srdca
07:15 - Svätec dňa
07:30 - Pôstne zamyslenie s verbistami
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Ruženec Svetla
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova - denné liturgické čítania a zamyslenie P. Bruna Donovala, OP
Téma: Choď Sa Najprv Zmieriť So Svojím Bratom
10:00 - Poklad viery
11:00 - Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova obetovaná za všetkých živých a zosnulých členov Rodiny Rádia Mária
Celebruje: P. Bruno Donoval, OP
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
12:40 - Čítanie Svätého písma na pokračovanie
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Radostný
14:00 - Horčičné zrnko
Nad Nedeľným Evanjeliom S P. Marekom Vaňušom, SVD
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva za pokoj a mier vo svete a príslušníkov Ordinariátu, ich manželstvá, rodiny a príbuzných
15:15 - Stôl slova - repríza
Denné čítania A Zamyslenie
15:50 - Pôstne zamyslenie s verbistami
16:00 - Pod olivovníkom – príbehy a osudy starozákonnych žien
Jakubova Dcéra Dina, Hosť: P. Michal Milan Krovina, OP, Vedie: Monika Martinkovičová
17:00 - Vešpery
17:15 - Pobožnosť krížovej cesty z Kostola dona Bosca v Bratislave
18:00 - Svätá omša z Farského kostola sv. Don Bosca v Bratislave (saleziáni)
19:00 - Premodlime Slovensko – sedembolestný ruženec
19:50 - V Máriinej školičke – vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi, Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Srdce pre misie, repríza
Hosť: P. Masseo Golha, OFM, Misionár, Vedie: Mária Gáliková
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery - repríza
Katechéza P. Bruna
22:45 - Pôstne zamyslenie s verbistami