Program Rádio Mária Slovensko

U nás nájdeš vysielací program Rádio Mária Slovensko na týždeň dopredu, ale aj najdôležitejšie informácie, ako napr. mená moderátorov alebo upútavky. V zozname si vieš pomocou vyhľadávača rádia zvoliť iné rádio a pomocou filtra dátumu vybrať od akého dátumu sa ti má zobrazovať vysielací program. V prípade, že v našom programe figuruje iný vysielanie než aké sa práve vysiela, prosím informuj nás prostredníctvom stránka kontakty a chybu opravíme čo najskôr. Ak si chceš pozrieť vysielací program viacerých rádií, prosím vráť sa na stránku vysielací program.

04:30 - Posvätný ruženec
Svetla
05:00 - Horčičné zrnko, repríza
06:00 - Anjel Pána
06:05 - Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
06:30 - Litánie k sv. Panne Márii za oslobodenie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Radostný Ruženec
09:00 - Správy z Vatikánu
Záznam
09:20 - Stôl slova
Veľký Prorok Povstal Medzi Nami
denné Liturgické čítania A Zamyslenie P. Bruna
10:00 - Poklad viery
Blahoslavená Rodina Ulmovcov
vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Alebo Pozdraviť Vašich Blízkych A Priateľov V živom Vysielaní, Volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919
11:30 - Posvätný ruženec
Modlia Sa členovia Miestneho Ružencového Bratstva Z Kostola Nanebovzatia Panny Márie V Košiciach
12:00 - Anjel Pána, modlitba na poludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný
Volajte: 02/32 11 72 70, SMS úmysly: 0901 909 919
14:00 - Horčičné zrnko, repríza
Rodina Na Ceste K Svätosti – Ako Zvládať Konflikty
Vedie: P. Ladislav Csontos, SJ
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie
16:00 - Zdravo a chutne
Tehotné A Dojčiace ženy
hostka: Ing. Katarína Chomová, Výživová Poradkyňa, Vedie: Eva Zitawa
17:00 - Vešpery
17:15 - Novéna k sv. Pátrovi Piovi - 6. deň
17:30 - Posvätný ruženec
Bolestný
18:00 - Svätá omša a pobožnosť úcty k sv. Šarbelovi
Kostol Ducha Svätého, Hlohovec
19:20 - Premodlime Slovensko
Spoločenstvo Horizont
19:50 - V Máriinej školičke
Vedie: Zuzana Mária Švecová A Deti
20:00 - Vstaň
Úvahy Nad Príhovormi Pápeža Františka Počas SDM V Lisabone 2023
Hosť: Mária Budzáková Z Organizačného Tímu SDM, Vedie: Patrik Struk
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklady viery, repríza
Katechéza S P. Brunom
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
01:00 - Modlitby
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Radostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:05 - Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
06:30 - Litánie a modlitby k sv. Jozefovi
07:00 - Novéna k sv. pátrovi Piovi - 7. deň
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Bolestný
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
Tvoje Slová, Pane, Sú Duch A život
denné Liturgické čítania A Zamyslenia P. Bruna
10:00 - Poklad viery
Sv. Pio Z Pietreciny - Patrón Mariathonu
vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova
Za Všetkých živých A Zosnulých členov Rodiny Rádia Mária
celebruje: P. Bruno Donoval, OP
12:00 - Anjel Pána
Modlitba Napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Ruženec Svetla
Volajte: 02/32 11 72 70, SMS úmysly: 0901 909 919
14:00 - Dejiny Cirkvi
Vedie: Doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie
15:50 - Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho srdca
16:00 - Svätá omša
Kaplnka Povýšenia Sv. Kríža (nemocničná Kaplnka) V Trnave
Úmysel: Za Chorých Celebruje: Vdp. Mário Račko, Duchovný Správca
17:00 - Vešpery
17:15 - Novéna k sv. pátrovi Piovi - 7. Deň
17:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
18:00 - Studňa múdrosti
Chrániť Korene, Odovzdávať Vieru Mladým A Starať Sa O Maličkých
Hosť: Peter Mach Zo Združenia Kresťanských Seniorov Slovenska Vedie: Marta Galbáčo ... Ďalej >>
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
Vedie: Zuzana Mária Švecová A Deti
Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Svet náboženskej slobody
Vedie: Michal Považan
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza S P. Brunom
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Svetla
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Radostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Posvätné čítanie
07:00 - Novéna k sv. pátrovi Piovi - 8. deň
07:15 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný Ruženec
Volajte: 02/32 11 72 70, SMS úmysly: 0901 909 919
09:20 - Stôl slova
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie P. Bruna.
Téma: Poď Za Mnou
09:50 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
10:00 - Poklad viery
Vstaň A Vykroč Do školy Viery
Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Alebo Pozdraviť Vašich Blízkych A Priateľov V živom Vysielaní, Volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919
11:30 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
11:50 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
12:50 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Bolestný
Volajte: 02/32 11 72 70, SMS úmysly: 0901 909 919
13:45 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
16:45 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
17:00 - Vešpery
17:15 - Novéna k sv. pátrovi Piovi - 8. deň
17:30 - Posvätný ruženec
Svetla
18:00 - Svätá omša
Kaplnka Matky Vteleného Slova
Obetovaná Za Všetkých, Ktorí Sa Akýmkoľvek Spôsobom Zapojili Do Mariathonu
19:00 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
20:00 - Linka duchovnej pomoci
Modlitby A Príhovory P. Bruna Pred Vystavenou Oltárnou Sviatosťou Za úmysly Poslucháčov.
Volajte 02/ 32 11 72 70 Alebo Píšte SMS Na č. 0901 909 919
21:15 - Mariathon - beh lásky - ,,Vstaň a vykroč do školy viery"
Pripojte Sa Na čísle 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza P. Bruna
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Bolestný
01:00 - Modlitby
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
07:00 - Novéna k sv. pátrovi Piovi - 9. Deň
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Ruženec Svetla
09:20 - Stôl slova – denné liturgické čítania a zamyslenie P. Bruna
Téma: Niektoré ženy Im Vypomáhali Zo Svojich Prostriedkov
10:00 - Poklad viery
Homília Sv. Jána Pavla II. Prednesená V Bratislave (2003) – Aby Vytrvali Korene Kresťanstva, P. Pio, Proroctvo Jana Pavla II.
Vedie: P. Bruno
11:00 - Svätá omša z Kaplnky Matky vteleného Slova za živých a zosnulých členov Rodiny Rádia Mária a všetkých, ktorí akoukoľvek formou podporia Mariathon
Celebruje: P. Bruno Donoval, OP
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Mariathon – beh lásky – „Vstaň a vykroč do školy viery“ - pripojte sa na č. 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
12:50 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
13:00 - Posvätný ruženec
Radostný
14:00 - 25 rokov Rádia Mária Rakúsko a 5 rokov Rádia Mária Slovensko – svedectvo a ovocie modlitby
Hosť: Lukas Bonelli, Predseda OZ Rádia Mária
14:50 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
16:00 - Mariathon – beh lásky – „Vstaň a vykroč do školy viery“ - pripojte sa na č. 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
16:45 - Modlitba za všetkých účastníkov Mariathonu z Kaplnky Matky vteleného Slova
17:00 - Vešpery
17:15 - Novéna k sv. Pátrovi Piovi – 9. deň
17:30 - Posvätný ruženec (bolestný)
18:00 - Svätá omša z Kostola Ducha Svätého v Hlohovci v rámci duchovnej obnovy Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia
19:00 - Mariathon – beh lásky – „Vstaň a vykroč do školy viery“ - pripojte sa na č. 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
19:30 - Premodlime Slovensko - sedembolestný ruženec
20:00 - Mariathon – beh lásky – „Vstaň a vykroč do školy viery“ - pripojte sa na č. 02/ 32 11 72 70, 02/ 32 11 72 79, SMS 0901 909 919
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza P. Bruna
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Posvätný ruženec
Radostný
01:00 - Modlitby
01:30 - Poklad viery
03:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
04:30 - Posvätný ruženec
R. Svetla
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:05 - Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
06:30 - Sedembolestný ruženec
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec
Slávnostný
09:00 - Like pre organ, repríza
Vedie: Marta Gáborová
10:00 - Večeradlo s Pannou Máriou
Vedú: členovia Mariánskeho Kňazského Hnutia
11:00 - Svätá omša z Kostola Ducha Svätého v Hlohovci v rámci duchovnej obnovy Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia
12:00 - Anjel Pána
12:15 - Spytovanie svedomia
12:45 - Audio divina
Zamyslenie Nad Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
13:00 - Posvätný ruženec
Svetla
14:00 - Mariánske pútnické miesta na Slovensku, repríza
Pútnické Miesto – Bobrov – Letný Seriál Venovaný Pútnickým Miestam Na Slovensku, 3. Diel
hosť: P. Marek Rafael Tresa, OP, Vedie: Soňa Ráceková
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:45 - Pútnické miesto Aparecida
16:00 - Radostný ruženec so Svetovou rodinou Rádia Mária
Živý Prenos Z Pútnického Miesta Aparecida V Brazílii
17:00 - Vešpery
17:30 - Sezónny receptár
Divozel, Echinacea, Rebríček Obyčajný
18:00 - Radosť z viery, repríza
Portál Nové Mesto
hosť: Ján Heriban, šéfredaktor, Vedie: Eva Zitawa
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
Program Pre Deti
vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi Svoje Podnety A Postrehy Píšte Ba Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Rozhovory zo štúdia, repríza
Vzťah Matky A Dcéry
Hostky: Tereza A Paula Mihalčínové, Vedie: Juraj Zlocha
21:00 - Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému
21:20 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
Katechéza P. Bruna
23:00 - Audio divina
Zamyslenie Nad Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
04:30 - Posvätný ruženec
Bolestný
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:05 - Loretánske litánie
07:15 - Ranné chvály
07:30 - Svätá omša
Kostol Ducha Svätého V Hlohovci
08:30 - Posvätný ruženec
Slávnostný
09:15 - Svätec dňa
09:30 - Horčičné zrnko, repríza
Spiritualita Sv. Terezky Z Lisieux, 98. časť
vedie: Vdp. Jozef Branko Tupý
10:30 - Rozhovory zo štúdia, repríza
Rozhovor So St. Kaplánom 22. Mechanizovaného Práporu V Michalovciach - Mgr. Jánom Čupalkom
Vedie: Viera Mikulová
12:00 - Anjel Pána
12:15 - Spytovanie svedomia
12:45 - Audio divina
Zamyslenie Nad Nedeľným Evanjeliom So Sr. Saleziánkami
13:00 - Posvätný ruženec
Bolestný
13:45 - Svätec dňa
14:00 - Čo na to Tomáš Akvinský
Ľudský Skutok V Ponímaní Sv. Tomáša Akvinského
Hosť: P. Samuel Peter Lovás Vedie: Eva Zitawa
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Sezónny receptár, repríza
Vedie: Viera Mikulová A Daniela Pauhofová
16:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza P. Bruna
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec
Radostný
18:00 - Bezhraničná láska, repríza
Ženská Identita
Hosť: Andrea Mikolášiková, Spoluzakladateľka Portálu Zastolom.sk
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
Vysielanie Pre Deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová A Deti. Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Like pre organ
Vedie: Marta Gáborová
21:20 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza P. Bruna
23:00 - Audio divina
Zamyslenie Nad Nedeľným Evanjeliom So Sestrami Saleziánkami
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Svätá omša
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho V Bratislave
07:00 - Prehľad programu
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Slávnostný
09:00 - Správy z Vatikánu
Záznam
09:20 - Stôl slova - denné liturgické čítania a zamyslenie P. Bruna
Sviecu Postavila Na Svietnik, Aby Tí, čo Vchádzajú, Videli Svetlo
pripojte Sa Na č. 02/ 32 11 72 70
10:00 - Poklad viery
Mariathon - Vstaň A Vykroč Do školy Viery,
Vedie: P. Bruno Donoval, OP
11:00 - Sezónny receptár
Pyštek Obyčajný, Chren Dedinský
vedie: Viera Mikulová, Daniela Pauhofová
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána, modlitba napoludnie
12:15 - Spytovanie svedomia
12:30 - Zamyslenie na dnes
Vedie: Gottfried Prenner
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi
Bolestný
14:00 - Hudobné pozdravy
Možnosť Zablahoželať Vašim Blízkym Prostredníctvom živého Vysielania Na č. 02/ 32 11 72 70, SMS 0901 909 919
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova, repríza
Denné Liturgické čítania A Zamyslenie
16:00 - Škola a rodina
Škola Nie Je Výchovný Tábor
Hosť: Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. , Vedie: Marta Galbáčová
17:00 - Gréckokatolícka liturgia
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky V Košiciach
18:00 - Vešpery
18:30 - Moodrovačky
Vedie: Juraj Zlocha A Deti
19:00 - Premodlime Slovensko
Gréckokatolícky Ruženec
19:50 - V Máriinej školičke - vysielanie pre deti
Vedie: Zuzana Mária Švecová S Deťmi
Svoje Podnety A Postrehy Píšte Na Adresu Mariinaskolicka@gmail.com
20:00 - Zamyslenie bratov gréckokatolíkov
Vedie: Rastislav Čižik
21:00 - Správy z Vatikánu
21:20 - Svätec dňa
21:40 - Spytovanie svedomia
21:50 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery, repríza
Katechéza P. Bruna