Program Rádio Mária Slovensko

U nás nájdeš vysielací program Rádio Mária Slovensko na týždeň dopredu, ale aj najdôležitejšie informácie, ako napr. mená moderátorov alebo upútavky. V zozname si vieš pomocou vyhľadávača rádia zvoliť iné rádio a pomocou filtra dátumu vybrať od akého dátumu sa ti má zobrazovať vysielací program. V prípade, že v našom programe figuruje iný vysielanie než aké sa práve vysiela, prosím informuj nás prostredníctvom stránka kontakty a chybu opravíme čo najskôr. Ak si chceš pozrieť vysielací program viacerých rádií, prosím vráť sa na stránku vysielací program.

06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
10:00 - Poklad viery
11:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná, modlitba napoludnie
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
14:00 - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux, 55. časť, vedie: P. Jozef Branko Tupý, relácia: Horčičné zrnko
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
15:30 - Svedectvo človeka, ktorý nebol vysporiadaný so svojím otcom, prerozprával: František Bašo
16:00 - Kostolné zvony
16:30 - Božie prikázania. 7. Božie prikázanie.
17:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 - Vešpery
18:25 - Loretánske litánie
18:30 - Posvätný ruženec (svetla)
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Opustenie ako cesta k uzdraveniu 1. diel, vedie: o. Martin Jarábek, relácia: Prečo milujem Cirkev, repríza
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (r. svetla)
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
10:00 - Poklad viery
11:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná, modlitba napoludnie
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
14:00 - Dejiny cirkevného práva, vedie: vdp. Radoslav Šaškovič
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
15:30 - Svedectvo človeka, ktorý nebol vysporiadaný so svojím otcom, prerozprával: František Bašo
16:00 - Kostolné zvony
16:20 - Modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier na Ukrajine a celom svete s Rádiom Mária Ukrajina a Rádiom Mária Anglicko, vedie: o. Oleksiy Samsonov, programový riaditeľ RM Ukrajina
16:30 - Božie prikázania. 7. Božie prikázanie.
17:00 - Vešpery
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Premodlime Slovensko
18:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
18:25 - Loretánske litánie
18:30 - Posvätný ruženec (svetla)
18:50 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Hviezdy do tmy
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
06:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec (bolestný)
09:00 - Praktické využitie mediácie, 3. časť, hosť: ICDr. Jurij Popovič, PhD., vedie: Soňa Ráceková, relácia: Kresťan a mediácia, repríza
09:20 - Stôl slova
10:00 - Like pre organ, vedie: Marta Gáborová
11:00 - Ježišova prítomnosť v Eucharistii je stála a živá. Dôkazom toho sú i mnohé eucharistické zázraky. Zahĺbme sa do ich tajomstva. Vedie: Pavol Konštiak, relácia: Spoznajme eucharistické zázraky
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
12:50 - Veľkonočné zamyslenie P. Andreja Filipeka, SJ
13:00 - Posvätný ruženec (svetla)
14:00 - Identita muža, hosť: o. Juraj Sedláček, univerzitný kaplán z UPC sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne, vedie: Michal Srnec, relácia: Bezhraničná láska, repríza
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
15:30 - Audio divina
16:00 - Poklad viery
16:20 - Modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier na Ukrajine a celom svete s Rádiom Mária Ukrajina a Rádiom Mária Anglicko, vedie: o. Oleksiy Samsonov, programový riaditeľ RM Ukrajina
16:30 - Božie prikázania. 7. Božie prikázanie.
17:00 - Vešpery
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
18:25 - Loretánske litánie
18:30 - Posvätný ruženec (svetla)
18:50 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:00 - Premodlime Slovensko s členmi Mariánskeho kňazského hnutia
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Živá voda Konštantína Filofoza, pripravila: Mgr. Elena Šubjaková, lektorka Hlaholskej akadémie domu Matice slovenskej
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
22:45 - Audio divina
06:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux, 54. časť, vedie: P. Jozef Branko Tupý, relácia: Horčičné zrnko
09:00 - Posvätný ruženec (radostný)
09:20 - Stôl slova
09:30 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
10:00 - Like pre organ, vedie: Marta Gáborová
11:00 - Celostný rast
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná
12:15 - Exámen
12:30 - Audio divina
12:50 - Veľkonočné zamyslenie P. Andreja Filipeka, SJ
13:00 - Posvätný ruženec (bolestný)
13:35 - Svätec dňa
14:00 - Nekrvaví mučeníci
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Božie prikázania. 8. Božie prikázanie.
15:30 - Audio divina
16:00 - Poklad viery
16:20 - Modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier na Ukrajine a celom svete s Rádiom Mária Ukrajina a Rádiom Mária Anglicko, vedie: o. Oleksiy Samsonov, programový riaditeľ RM Ukrajina
16:30 - Božie prikázania. 7. Božie prikázanie.
17:00 - Vešpery
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 - Svätá omša z Kostola Ducha Svätého + úcta k sv. Šarbelovi
18:25 - Loretánske litánie
18:30 - Posvätný ruženec (svetla)
18:50 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:00 - Premodlime Slovensko s členmi Mariánskeho kňazského hnutia
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Like pre organ, vedie: Marta Gáborová
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:05 - Audio divina
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
22:45 - Audio divina
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (slávnostný)
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
10:00 - Poklad viery
11:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná, modlitba napoludnie
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (svetla)
14:00 - Hudobné pozdravy
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
16:00 - Z rodiny do rodiny. Vedie: Juraj Švec a Juraj Zlocha, relácia: Janko Havlík misionár utrpenia, 4. diel, Slovensko má možnosť získať nového blahoslaveného. Poďte sa spolu s Rádiom Mária ponoriť do tajomstva jeho života, prežívania, radosti ale i utrpenia a
17:00 - Vešpery
17:30 - Posvätný ruženec (radostný)
18:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 -  Liturgia vopred posvätených darov, vedie: Stanislav Bujda, relácia: Zamyslenie bratov gréckokatolíkov, repríza
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (radostný)
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
10:00 - Poklad viery
11:00 - české
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná, modlitba napoludnie
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 - Posvätný ruženec (slávnostný) s poslucháčmi
14:00 - Kresťanstvo židovstvo, vedie: vsdp. Ľuboslav Hromják, relácia: Dejiny Cirkvi, repríza
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
16:00 - História Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, hosť: P. Ondrej Kentoš, OSPPE, poverený pre pastoráciu pútnického miesta, vedie: Monika Martinkovičová, relácia: Klenoty našich predkov
17:00 - Vešpery
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Posvätný ruženec (bolestný)
18:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
18:50 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Kána
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery
06:30 - Loretánske litánie
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Posvätný ruženec s poslucháčmi (bolestný)
09:00 - Správy z Vatikánu zo záznamu
09:20 - Stôl slova
10:00 - Poklad viery
11:00 - Svätá omša za všetkých živých i zosnulých členov Rodiny Rádia Mária
11:30 - Svätec dňa
11:45 - Svätec dňa
12:00 - Raduj sa, nebies Kráľovná, modlitba napoludnie
12:15 - Exámen
12:30 - Správy z Vatikánu zo záznamu
13:00 - Posvätný ruženec (svetla) s poslucháčmi
14:00 - Cesta na stretnutie s Božím slovom cez exhortáciu Verbum Domini, 13. časť, vedie: P. Ján Ďurica, SJ, relácia: Horčičné zrnko, repríza
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova
15:30 - Svedectvo človeka, ktorý nebol vysporiadaný so svojím otcom, prerozprával: František Bašo
16:00 - Kostolné zvony
17:00 - Vešpery
17:25 - Loretánske litánie
17:30 - Posvätný ruženec (slávnostný)
18:00 - Svätá omša z Farského kostola Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici
18:50 - Premodlime Slovensko so spoločenstvom Horizont
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 -  Podvody a seniori, 7. diel
20:45 - Byzantská štvrťhodinka
21:15 - Svätec dňa
21:30 - Exámen
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery