Program Rádio Mária Slovensko

U nás nájdeš vysielací program Rádio Mária Slovensko na týždeň dopredu, ale aj najdôležitejšie informácie, ako napr. mená moderátorov alebo upútavky. V zozname si vieš pomocou vyhľadávača rádia zvoliť iné rádio a pomocou filtra dátumu vybrať od akého dátumu sa ti má zobrazovať vysielací program. V prípade, že v našom programe figuruje iný vysielanie než aké sa práve vysiela, prosím informuj nás prostredníctvom stránka kontakty a chybu opravíme čo najskôr. Ak si chceš pozrieť vysielací program viacerých rádií, prosím vráť sa na stránku vysielací program.

00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery repríza
04:00 - Chrámy a ich patróni
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Loretánske litánie
07:00 - Deviatnik k sv. Faustíne
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Horčičné zrnko
09:00 - Modroovačky
09:45 - Sv. ruženec
10:30 - Sv. omša
11:00 - Sv. omša
12:00 - Anjel Pána
13:15 - Sv. ruženec
14:00 - Hudobné pozdravy
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:30 - Chrámy a ich patróni
16:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
17:00 - Vešpery
17:10 - Litánie
18:00 - Dejiny cirkvi
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - LikePreOrgan
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
23:00 - Radosť z viery
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:00 - Chrámy a ich patróni
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Modlitby
07:00 - Horčičné zrnko
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Sv. ruženec s poslucháčmi
09:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
09:20 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
10:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
11:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
11:30 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána
12:30 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
13:00 - Hudobné pozdravy
14:00 - Sv. ruženec
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
16:00 - Radosť z viery
17:00 - Vešpery
17:30 - Sv. ruženec
18:00 - Sv. omša
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Zamyslenie bratov gréckokatolíkov
21:15 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
23:00 - Chrámy a ich patróni
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Modlitby
07:00 - Horčičné zrnko
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Sv. ruženec
09:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
09:20 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
10:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
11:30 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána
13:15 - Sv. ruženec
14:00 - Dejiny cirkvi
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
16:00 - Klenoty našich predkov
17:00 - Vešpery
18:00 - Sv. ruženec
18:45 - Sv. omša
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - V blízkosti pápeža
21:15 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
23:00 - Radosť z viery repríza
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery – svedectvo
04:30 - Radosť z viery
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:02 - Modlitby
07:00 - Horčičné zrnko
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Sv. ruženec
09:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
09:20 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
10:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
11:00 - Sv. omša
12:00 - Anjel Pána
12:30 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
13:15 - Sv. ruženec s poslucháčmi
14:00 - Rozhovory zo štúdia
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:30 - Svedectvo
16:00 - Radosť z viery
17:00 - Vešpery
17:10 - Litánie
17:30 - Sv. ruženec
18:00 - Sv. omša
19:00 - Premodlime Slovensko
20:00 - Studňa lásky
21:15 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
23:00 - Radosť z viery repríza
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery s o. Martinom
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery – svedectvo
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Rozličné modlitby
07:00 - Horčičné zrnko
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Sv. ruženec s poslucháčmi
09:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
09:20 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
10:00 - Poklad viery s o. Martinom
11:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
11:30 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána
12:30 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
13:15 - Sv. ruženec
14:00 - Horčičné zrnko
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:15 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
16:00 - Modlitby za kňazov
17:00 - Vešpery
17:10 - Litánie
17:30 - Sv. ruženec
18:00 - Sv. omša
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Linka duchovnej pomoci
21:15 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery s o. Martinom
23:00 - Radosť z viery repríza
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery – svedectvo
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Horčičné zrnko
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Modlitby
07:00 - Horčičné zrnko
07:15 - Svätec dňa
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Sv. ruženec
09:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
09:20 - Stôl slova – denné čítania a zamyslenie o. Martina s poslucháčmi
10:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
11:00 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
11:30 - Svätec dňa
12:00 - Anjel Pána
12:30 - Správy Vatikánskeho rozhlasu
13:15 - Sv. ruženec
14:00 - Dejiny cirkevného práva s o. Radoslavom Šaškovičom
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
16:00 - Modroovačky
17:00 - Vešpery
17:10 - Litánie
17:30 - Sv. ruženec
18:00 - Sv. omša
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Viac ako úspech
21:15 - Svätec dňa
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
23:00 - Radosť z viery
00:00 - Anjel Pána
00:30 - Sv. ruženec
01:30 - Poklad viery – katechéza o. Martina s poslucháčmi
03:00 - Korunka božieho milosrdenstva
03:30 - Radosť z viery – svedectvo
04:30 - Sv. ruženec
05:00 - Dejiny cirkvi
06:00 - Anjel Pána
06:30 - Rozličné modlitby
07:00 - Sv. omša
07:45 - Ranné chvály
08:00 - Mariánske večeradlo
09:00 - LikePreOrgan
10:00 - Rozhovory zo štúdia
11:00 - Spoznajme eucharistické zázraky
12:00 - Anjel Pána
12:30 - Chrámy a ich patróni
13:15 - Sv. ruženec
14:00 - Radosť z viery
15:00 - Korunka božieho milosrdenstva
15:30 - Poklad viery s o. Martinom
17:00 - Vešpery
17:30 - Sv. ruženec
18:00 - Horčičné zrnko
19:00 - Premodlime Slovensko
19:50 - V Máriinej školičke
20:00 - Rozhovory zo štúdia
21:45 - Kompletórium
22:00 - Poklad viery s o. Martinom
23:00 - Radosť z viery repríza