Rádio Mária Slovensko Archív - Podcasty

V archíve Rádio Mária Slovensko je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 188 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Začalo to srdcom - 04.12.2020

Nahrané:

Ak uveríš, uvidíš - 04.12.2020

Nahrané:

Požehnanie - 03.12.2020

Nahrané:

Stáť na Ježišovom slove - 03.12.2020

Nahrané:

Rozhovor o publikácii prof. Miloša Lichnera - 02.12.2020

Nahrané:

Aktívne čakanie s Máriou - 02.12.2020

Nahrané:

Naozaj nič nemáte? - 02.12.2020

Nahrané:

Rozhovor o plánoch na novej facebookovej stránke arcidiecézy - 02.12.2020

Nahrané: