Rádio Mária Slovensko Archív - Podcasty

V archíve Rádio Mária Slovensko je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 382 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Adorácia v kaplnke Matky Vteleného Slova 25.02.2021 - 25.02.2021

Nahrané:

Homília o. Martina - 25.02.2021 - 25.02.2021

Nahrané:

Siedme Božie prikázanie- 2. diel - 25.02.2021

Nahrané:

Homília o. Ľudovíta Pokojného - 24.02.2021 - 25.02.2021

Nahrané:

Sv. Jozef, hlava rodiny - 25.02.2021

Nahrané:

Otec dáva dobré dary - 25.02.2021

Nahrané:

Adorácia v kaplnke Matky Vteleného Slova 24.02.2021 - 25.02.2021

Nahrané:

Homília o. Martina - 24.02.2021 - 25.02.2021

Nahrané: