Rádio Devín Archív - Podcasty

V archíve Rádio Devín je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 330 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Fenomény: Paríž (23.11.2019 08:05) - 23.11.2019

Nahrané:

Nad Slovom: Septuaginta (16.11.2019 17:00) - 16.11.2019

Nahrané:

Fenomény: The Plastic People of the Universe (16.11.2019 08:05) - 16.11.2019

Nahrané:

Po stopách pamäti: Javisko na námestí so Štefanom Bučkom (9.11.2019 17:00) - 09.11.2019

Nahrané:

Fenomény: Bauhaus (9.11.2019 08:05) - 09.11.2019

Nahrané:

Reflektor (2.11.2019 17:00) - 02.11.2019

Nahrané:

Fenomény: Tomáš Baťa (2.11.2019 08:05) - 02.11.2019

Nahrané:

Akadémia: Experimentálna onkológia (26.10.2019 17:00) - 26.10.2019

Nahrané: