Slobodný vysielač Archív - Podcasty

V archíve Slobodný vysielač je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 15024 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Ako ďalej ? 173 - 2023-05-29 Ako ďalej Slovensko ? Očami astrológa - 29.05.2023

Nahrané:

Vzdelávanie pre dospelých 353 - 2023-05-29 Presadzovanie priorít JDS cez politické strany alebo priamo - 29.05.2023

Nahrané:

Bútľavá vŕba 80 - 2023-05-28 „Manipulácia vedomím“ - 29.05.2023

Nahrané:

Petrolejka 982 - 2023-05-29 - 29.05.2023

Nahrané:

Bútľavá vŕba 80 - 2023-05-28 „Manipulácia vedomím“ - 29.05.2023

Nahrané:

Na panské - 2023-05-28 humoristický týždenník 20/2023 - 28.05.2023

Nahrané:

Bez cenzúry 223 - 2023-05-28 „SLOVENSKO SI NEDÁME“ – „NIČ TO, ŽE UŽ DÁVNO NIE JE NAŠE“ - 28.05.2023

Nahrané:

Bútľavá vŕba 79 - 2023-05-28 „Rozpad Európy“ - 28.05.2023

Nahrané: