Program Rusyn FM

U nás nájdeš vysielací program Rusyn FM na týždeň dopredu, ale aj najdôležitejšie informácie, ako napr. mená moderátorov alebo upútavky. V zozname si vieš pomocou vyhľadávača rádia zvoliť iné rádio a pomocou filtra dátumu vybrať od akého dátumu sa ti má zobrazovať vysielací program. V prípade, že v našom programe figuruje iný vysielanie než aké sa práve vysiela, prosím informuj nás prostredníctvom stránka kontakty a chybu opravíme čo najskôr. Ak si chceš pozrieť vysielací program viacerých rádií, prosím vráť sa na stránku vysielací program.

00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС  / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
11:00 - Запражка / Zapražka
repriza
12:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
13:00 - Z NAŠOJ CHŶŽŶ / З НАШОЙ ХЫЖЫ
14:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
15:00 - Kултурный калеідоскоп / Kulturnŷj kaleidoskop
15:10 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:10 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
18:00 - Iсторічный календарь / Istoričnŷj kalendar´
18:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
22:00 - Гуляйме, співайме / Huľajme spivajme
Музичный блок / Muzičnŷj blok
 10:00 - Граме на желаня / Hrame na želaňa
repriza
 20:00 - Як на то / Jak na to
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС  / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
11:10 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:00 - Kултурный калеідоскоп / Kulturnŷj kaleidoskop
repriza
12:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:35 - Алетернатор / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:10 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
18:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
21:00 - Гуляйме, співайме / Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 09:00 - Iсторічный календарь / Istoričnŷj kalendar´
repriza
 13:00 - Як на то / Jak na to
 14:00 - ЗНАЛИ СЬТЕ ЖЕ? / ZNALY S‘TE ŽE?
 15:30 - Голосы Войводины / Holosy Vojvodiny
 18:00 - нашы целебріты / našŷ celebritŷ
LIVE
 20:00 - з молодымa на пекачі  / Z molodŷma na pekači
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС  / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
11:30 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
15:10 - Алтернатор / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:10 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
18:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
22:00 - Гуляйме, співайме / Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 09:00 - ЗНАЛИ СЬТЕ ЖЕ? / ZNALY S‘TE ŽE?
 10:00 - Голосы Войводины / Holosy Vojvodiny
repriza
 12:00 - Hашы целебріты / Našŷ celebritŷ
repriza
 13:00 - з молодымa на пекачі  / Z molodŷma na pekači
repriza
 18:00 - Перлічка / Perlička
repriza
 21:00 - Вечур з Матьом / Večur z Maťom
LIVE
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС  / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:10 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
15:10 - Алтернатор / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:10 - Радіо МІКС/ Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
18:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
21:00 - Гуляйме, співайме/ Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 12:00 - Перлічка / Perlička
repriza
 13:00 - Вечур з Матьом / Večur z Maťom
repriza
 14:00 - ЗНАЛИ СЬТЕ ЖЕ? / ZNALY S‘TE ŽE?
 18:00 - Kнижніця ФМ / Knyžnicja FM
 20:00 - Русиньска гітпарада з Матьом / Rusyňska hitparada z Maťom
LIVE
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС  / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:10 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
12:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
14:35 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:10 - радіо МІКС / radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
18:30 - блисковы справы / blyskovŷ spravŷ
pohoda, reklama / погода, реклама
 09:00 - ЗНАЛИ СЬТЕ ЖЕ? / ZNALY S‘TE ŽE?
 12:00 - Книжніця ФМ  / Knyžnicja FM 
repriza
 13:00 - Русиньска гітпарада з Матьом / Rusyňska hitparada z Maťom
repriza
 15:30 - Голосы Лемковины / Holosŷ Lemkovynŷ
 18:15 - Вступне до контроли / Vstupne do kontroly
spolupraca s lem.fm
 20:00 - Путованя з ЛАДЬОМ / Putovaňa z  Laďom
 20:30 - Заграйте Славяны / Zahrajte Slavjanŷ
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 21:30 - Гуляйме, співайме / Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
07:00 - Гуляйме, ставайме / Huľajme, stavajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
10:00 - Пораїме з радіом русин ФМ / Porajime z radiom rusyn FM
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
19:40 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
20:00 - Pečatňa Печатня / Pečatňa Печатня
Pečatňa Печатня / Made in Rusyny
21:00 - Гуляйме, співайме / Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 09:30 - Голосы Лемковины / Holosŷ Lemkovynŷ
repriza
 12:00 -  Вступне до контроли / Vstupne do kontroly
repriza
 13:00 - Путованя з ЛАДЬОМ / Putovaňa z  LAĎOM
repriza
 16:30 - Нашы села / Našŷ sela
 19:30 - Приповідка / Prypovidka 
00:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
03:00 - Алтернатор  / Alternator
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
04:00 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
06:00 - Церьков ФМ / Cer´kov FM
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
10:00 - Наша співанка / Naša spivanka
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
13:00 - Припомінка / Prypominka
15:00 - Граме на желаня / Hrame na želaňa
LIVE
15:30 - Граме весело / Hrame veselo
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
16:00 - Z NAŠOJ CHŶŽŶ / З НАШОЙ ХЫЖЫ
19:00 - Радіо МІКС / Radio MIX
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
21:00 - Гуляйме, співайме / Huľajme, spivajme
Музичный блок / Muzyčnŷj blok
 11:00 - Нашы села / Našŷ sela
repriza
 11:40 - Приповідка / Prypovidka 
repriza
 12:00 - Запражка / Zapražka
 18:00 - Cвята літурґія / Svjata liturgija
 20:00 - Пропаґанда / Propaganda
радіо lem.fm / radio lem.fm