Rádio X Archív - Podcasty

V archíve Rádio X je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 3 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Prezentácia Rádia X - 24.05.2013

Nahrané:

Živák - Rádio X - 26.04.2013

Nahrané:

Rádio X na Žilinskej univerzite - 22.10.2012

Nahrané: