Rádio Regina Archív - Podcasty

V archíve Rádio Regina je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 958 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Látky (11.12.2022 07:45) - 11.12.2022

Nahrané:

Dobrý spánok prináša dobré rozhodnutia. (10.12.2022 10:05) - 10.12.2022

Nahrané:

Vychovávateľstvo nie je len práca... (9.12.2022 08:09) - 09.12.2022

Nahrané:

Akú budúcnosť má telemedicína? (6.12.2022 16:05) - 06.12.2022

Nahrané:

Kompozičný šach (6.12.2022 10:05) - 06.12.2022

Nahrané:

Na vlastné nohy (4.12.2022 17:05) - 04.12.2022

Nahrané:

Hosť Panorámy (3.12.2022 10:05) - 03.12.2022

Nahrané:

Keď je predmetom výskumu príroda... (2.12.2022 08:09) - 02.12.2022

Nahrané: