Rádio Regina Archív - Podcasty

V archíve Rádio Regina je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 901 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Oliver Ondráš - fotograf, víťaz Slovak press photo v kategórii Svet umenia a kultúry (2023) (20.6.2024 12:30) - 20.06.2024

Nahrané:

Juraj Šedivý - historik-archivár z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK (19.6.2024 12:30) - 19.06.2024

Nahrané:

Lenka Rebrová - divadlo Havran, autorka a režisérka predstavení. (18.6.2024 12:30) - 18.06.2024

Nahrané:

Martina Matejíčková - zakladateľka a majiteľka integračného sociálneho podniku (17.6.2024 12:30) - 17.06.2024

Nahrané:

Súľov (16.6.2024 07:45) - 16.06.2024

Nahrané:

Jozef Petho - hokejový tréner (15.6.2024 10:05) - 15.06.2024

Nahrané:

Marek Hrin a Viera Feriancová - Medzinárodný folklórny festival Myjava (14.6.2024 12:30) - 14.06.2024

Nahrané:

Komárňanskí divadelníci predstavujú turistom mesto (14.6.2024 08:13) - 14.06.2024

Nahrané: