Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 445 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

K&K Kuklis Katalinnal #8 | A Pető-módszerről – Hipik Annával Kuklis Katalin beszélget - 13.10.2022

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #15 | Nem királynőnek készült, de annak született - 11.10.2022

Nahrané:

Fát lehet vágni a hátán - Borbély Alexandra színésznővel Molnár Norbert beszélget - 10.10.2022

Nahrané:

HaTuMa #29 | Határon túli magyarokról, nem csak határon túli magyaroknak! - 07.10.2022

Nahrané:

MoNoGram #47 | Hív a Camino – Urgács Andreával Molnár Norbert beszélget - 06.10.2022

Nahrané:

MoNoGram #46 | Kiszolgáltatottak krónikása – Vrabec Mária újságíróval Molnár Norbert beszélget - 05.10.2022

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #7 | Konvália – Hrbácsek-Noszek MagdalénávalKuklis Katalin beszélget - 22.09.2022

Nahrané: