Rádio Patria Archív - Podcasty

V archíve Rádio Patria je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 445 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

MoNoGram #52 | A nyitott ajtón távozzunk – Kovács Nikolett toborzási menedzserrel Molnár Norbert beszélget - 28.12.2022

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #17 | A kalandok kalandja, a Budapest–Bamako - A rally, ahol minden bizonytalan - 22.12.2022

Nahrané:

MoNoGram #51 | Mindennapi ellentmondások – Cséfalvay András vizuális művésszel Molnár Norbert beszélget - 16.12.2022

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #19 | Andrea Lane, aki elment a falig, majd azon is túl… - 14.12.2022

Nahrané:

A nő arcai Gasparik Majával #18 | Lányok, asszonyok a szocialista Szlovákiában és Magyarországon (1955–1989) – Ahogy két etnológus nő látta - 09.12.2022

Nahrané:

K&K Kuklis Katalinnal #16 | Hadal of My Aquarium – Koszorús Ritával Kuklis Katalin és Molnár Norbert beszélget - 08.12.2022

Nahrané: