Rádio KIKS Archív - Podcasty

V archíve Rádio KIKS je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 121 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Panoráma - 25.09.2023 - 25.09.2023

Nahrané:

20230924_SundaySet - 25.09.2023

Nahrané:

80s Noční jazdci s Alexom - 24.09.2023 - 25.09.2023

Nahrané:

KIKS Charts - 24.09.2023 - 24.09.2023

Nahrané:

80s Noční jazdci s Alexom - 17.09.2023 - 24.09.2023

Nahrané:

Party Time - 23.09.2023 - 23.09.2023

Nahrané:

Hodina slovenčiny - 22.09.2023 - 22.09.2023

Nahrané:

Panoráma - 18.09.2023 - 18.09.2023

Nahrané: