Rádio Aetter Archív - Podcasty

V archíve Rádio Aetter je možnosť vyhľadávať a spätne počúvať viac ako 172 vysielaní. Fiter nachádzajúci sa nad lištou archív umožňuje vyhľadávanie vysielania podľa názvu a dátumu publikácie. Okrem toho je tu možnosť zoradenia vysielaní podľa názvu a dátumu. V zozname sa preddefinovane zobrazia najaktuálnejšie vysielania. V prípade otázok nám napíš cez stránka kontakty!

Filter

Poď študovať na Inštitút manažmentu UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Poď študovať na Fakultu prírodných vied UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Poď študovať na Fakultu zdravotníckych vied UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Poď študovať na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Poď študovať na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Poď študovať na Filozofickú fakultu UCM v Trnave - 04.04.2022

Nahrané:

Aetter Acoustic - Adam Ďurica - 03.04.2022

Nahrané:

Aleksander Nikulin - Ukrajinský športovec na Slovensku - 27.03.2022

Nahrané: